एक आजा आजा ना समुद्रा मध्ये सोडले आहे त्याला प्रत्येकी 1.20 फूट उंचीच्या एकूण 15 पायर्या त्यापैकी 8 पायर्या पाण्याखाली आहेत जर पाण्याची पातल

Question

एक आजा आजा ना समुद्रा मध्ये सोडले आहे त्याला प्रत्येकी 1.20 फूट उंचीच्या एकूण 15 पायर्या त्यापैकी 8 पायर्या पाण्याखाली आहेत जर पाण्याची पातली 6 फुटाने खाली उतरली तर आता पाण्याच्यावर किती पायर्या शिल्लक आहेत​

in progress 0
Faith 1 month 2021-08-18T08:02:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T08:04:00+00:00

    Answer:

    panyakhali 3 payrya rahtil

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )