औषध विक्रेत्याकडे अनुक्रमे एकाच प्रकारच्या 15, 20 व 25 बाटल्या मावतील अशी खोकी आहेत. कोणत्याही प्रकारचे खोके पूर्णपणे बाटल्यांनी भरण्या

Question

औषध विक्रेत्याकडे अनुक्रमे एकाच प्रकारच्या 15, 20 व 25 बाटल्या मावतील अशी खोकी आहेत.
कोणत्याही प्रकारचे खोके पूर्णपणे बाटल्यांनी भरण्यासाठी कमीत कमी बाटल्या लागतील?​

in progress 0
Parker 1 month 2021-08-18T15:57:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T15:59:33+00:00

    Step-by-step explanation:

    5

    please tell me in English so I can answer it easily and please don’t bind please rate me and mark me branleist

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )