३. व्याख्या गर: “भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँडछौ कुन पर । ईश्वर बस्दछ गहिराइमा सतह बहन्छौ कति दूर ?​

Question

३. व्याख्या गर:

“भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँडछौ कुन पर । ईश्वर बस्दछ गहिराइमा सतह बहन्छौ कति दूर ?​

in progress 0
Remi 3 weeks 2021-11-07T10:11:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-07T10:13:19+00:00

    Answer:

    Please send the picture answer is not minded send pic

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )