ਵਿੱਚ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਅਆਵਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦਰਸਾੲਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।​

Question

ਵਿੱਚ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਅਆਵਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦਰਸਾੲਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।​

in progress 0
Mackenzie 4 weeks 2021-11-06T22:49:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T22:51:02+00:00

  Answer:

  <b><i><body bgcolor=yellow><marquee scrollamount="4" direction="up"><font color= red></b></i>

  sannu Punjabi ni andi veere

  <body bgcolor=yellow><marquee direction="down"><font color=black>

  ♥leave likeeee ♥

  ❤follow Me❤

  ♠40thx+Follow=INBOX♠

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )