क्यात उत्तरे दया अ) तुम्ही केलेल्या क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करा, आ) कारखान्यास भेट देण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा. इ) क्षेत्

Question

क्यात उत्तरे दया
अ) तुम्ही केलेल्या क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करा,
आ) कारखान्यास भेट देण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा.
इ) क्षेत्रभेटीदरम्यान कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे कराल?
ई) क्षेत्रभेटीसाठी तुम्ही कोणते साहित्य घ्याल?
3) क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा​

in progress 0
Madeline 4 weeks 2021-08-18T11:33:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T11:34:35+00:00

  Answer:

  sarwa kachara tithe aasalelya kachara kundint taktol.

  durbin, notebook,pen,related books

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )