ब्रह्मदेवाने सर्वप्रथम काय निर्माण केले?​

Question

ब्रह्मदेवाने सर्वप्रथम काय निर्माण केले?​

in progress 0
Kennedy 1 month 2021-08-12T07:01:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:02:38+00:00

  Step-by-step explanation:

  ब्रह्मदेवाने सर्वप्रथम काय निर्माण केले ?

  ✎… ब्रह्मदेवाने सर्वप्रथम अनंत तारे, अगणित आकाशगंगा निर्माण केले।

  आपली ही निर्मिती बघून ब्रह्मदेव अगदी प्रसन्न झाले. आकाशगंगांच्या ताऱ्यांच्या निर्मितीनंतर ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती सुरू केली. परंतु हे काम खूपच नाजूक व वेळखाऊ होते. या कामात ब्रह्मदेवाने आपले कौशल्य पणाला लावले अत्यंत मेहनतीने जीव ओतून ब्रह्मदेवाने या अद्भूत सृष्टीची निर्मिती केली.

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

  0
  2021-08-12T07:02:40+00:00

  ¿ ब्रह्मदेवाने सर्वप्रथम काय निर्माण केले ?​

  ✎… ब्रह्मदेवाने सर्वप्रथम अनंत तारे, अगणित आकाशगंगा निर्माण केले।

  आपली ही निर्मिती बघून ब्रह्मदेव अगदी प्रसन्न झाले. आकाशगंगांच्या ताऱ्यांच्या निर्मितीनंतर ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती सुरू केली. परंतु हे काम खूपच नाजूक व वेळखाऊ होते. या कामात ब्रह्मदेवाने आपले कौशल्य पणाला लावले अत्यंत मेहनतीने जीव ओतून ब्रह्मदेवाने या अद्भूत सृष्टीची निर्मिती केली.

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )