ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Question

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

in progress 0
Sadie 4 weeks 2021-11-03T21:09:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T21:10:46+00:00

  Answer:

  rjgythujeegpjgxjiuyfjf

  0
  2021-11-03T21:10:47+00:00

  Step-by-step explanation:

  pani dai nal no khola naa rko

  car liye baalti vich pani rako

  shabar da use naa kro

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )