*कोडे* एक हॉलमध्ये काही माणसे आहेत. त्यांनी सर्वांनी एकमेकांशी एकदाच दोन्ही हात वापरून हँडशेक केला. टोटल 66 हँडशेक झाले. *तर त्या हॉलमध्ये क

Question

*कोडे* एक हॉलमध्ये काही माणसे आहेत. त्यांनी सर्वांनी एकमेकांशी एकदाच दोन्ही हात वापरून हँडशेक केला. टोटल 66 हँडशेक झाले. *तर त्या हॉलमध्ये किती माणसे आहेत?*

in progress 0
Adalyn 1 month 2021-08-17T18:57:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T18:59:14+00:00

    Answer:

    why don’t I do not do ayikgk

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )