A ही व्यक्ती 75% प्रकरणामध्ये (causes) खरे बोलते. तर B ही व्यक्ती 80% प्रकरणामध्ये खरे बोलते तर त्या दोघांचे वक्तव्य विरोधाभास असण्याची शक्य

Question

A ही व्यक्ती 75% प्रकरणामध्ये (causes) खरे बोलते. तर B ही व्यक्ती 80% प्रकरणामध्ये खरे बोलते तर त्या दोघांचे वक्तव्य विरोधाभास असण्याची शक्यता % मध्ये किती
1)30% 2)35% 3)40% 4)45%​

in progress 0
Gianna 1 month 2021-08-12T13:39:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T13:41:03+00:00

  Answer:

  pls ask in english

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-08-12T13:41:46+00:00

  Step-by-step explanation:

  80% प्रकरणामध्ये खरे बोलते तर त्या दोघांचे वक्तव्य विरोधाभास असण्याची शक्यता % मध्ये किती

  1)30% 2)35% 3)40% 4)45%

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )