|5 - \frac{1}{2} x| = \frac{1}{4}

Question

 |5 - \frac{1}{2} x| = \frac{1}{4}

in progress 0
Ivy 1 month 2021-08-12T16:40:43+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

 1. Emma
  0
  2021-08-12T16:42:06+00:00

  Answer:

  hagekhnskxy h ji ke liye hi aaye the aur man me saval aayega kitani der tak nahi samajh h ji ke liye hi aaye the aur man bhi do n plies nikki ko pasand nahi hai ki is samay hi nahi hai ki is samay hi nahi hai ki is samay hi nahi hai ki is samay sath men hi nahi balki yah ek bat

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )